Page content

Waarom investeren in tastbare activa?

Waarom investeren in tastbare activa?

Tastbare activa, waarom nu belangrijk?

In deze korte video (4:20) bekijken we waarom vandaag steeds vaker geïnvesteerd wordt in tastbare activa. Tastbare activa zijn fysieke activa, zoals de Engelsen zeggen ‘real assets’ of ‘tangible assets’. Dat in tegenstelling tot financiële activa, waardepapieren zoals obligaties of aandelen.

Noteer ook dat er een belangrijk onderscheid is tussen verplaatsbare tastbare activa zoals goud, zilver, kunstvoorwerpen, diamanten en juwelen, munten, postzegels, whisky … en de niet verplaatsbare activa zoals vastgoed en grond.

Eerst de economische redenen om te investeren in tastbare activa:

Fysieke activa ‘correleren’ weinig of niet met de financiële activa; ze gaan weinig of niet op en neer samen met aandelen en andere activa op de financiële markten. Om deze reden kunnen ze een verstandige diversificatie zijn, een interessante spreiding om uw totaal vermogen stabieler te maken, minder schokgevoelig in tijden van financieel onheil.

Een belangrijk argument voor investeren in tastbare activa is de bescherming tegen inflatie, bescherming tegen koopkrachtverlies. In het Duitsland van de Weimar Republiek en in Zimbabwe heeft papiergeld zijn waarde en koopkracht helemaal verloren. Centrale banken drukten toen massel geld bij, zomaar ‘uit het niets’. Op dit ogenblik is net hetzelfde aan het gebeuren.

De Federal Reserve in de VS en de ECB in Europa printen vandaag onbeperkt nieuw geld bij, ‘out of thin air’. Vroeg of laat moet dat leiden tot koopkrachtverlies, tot het minder kunnen kopen met papiergeld. Geld wordt dan waardeloos en tastbare activa worden op dat ogenblik veel duurder tot zelfs onbetaalbaar.

Verschil tussen investeerder en verzamelaar

Men kan dus economische redenen hebben om te investeren in tastbare activa én emotionele redenen. De investeerder die activa verwerft denkt aan wat ik de 3 P’s noem:

PRODUCT (ik wil iets echt, iets tastbaar), PRUDENCE (ik doe het om mijn koopkracht te beschermen, dus uit voorzichtigheid) en PROFIT (ik wil winst maken, of er nu inflatie komt of niet).

Wie een verzameling aanlegt, wie een classic cars koopt, wie zeldzame single malts verzamelt, die doet dat waarschijnlijk in de eerste plaats om emotionele redenen: lifestyle, beleving, het genieten en de passie.

Natuurlijk is een mix mogelijk van economische, rationele en emotionele redenen. Vraag: wat zou voor u de belangrijkste reden kunnen zijn om te investeren in whisky of in andere tastbare activa? Bent u eerder een investeerder, een verzamelaar of een combinatie van beiden?

There was an issue loading your exit LeadBox™. Please check plugin settings.