Page content

Het verschil tussen beleggen en investeren

Het verschil tussen beleggen en investeren

Wat is het verschil tussen beleggen en investeren? Op vraag van verschillende kijkers kom ik erop terug. Waar zit het belangrijke verschil?

Met beleggen bedoel ik het stoppen van geld in een financieel product, in een product van een bank. Veelal is dat een klassiek, een traditioneel product maar vaak is het ook een nieuw, meer ingewikkeld product.

Investeren gaat over het kopen en verwerven van iets tastbaar, iets echt, iets waardevol, vaak een zeldzaam actief. Ik geef je onmiddellijk een aantal voorbeelden.

Beleggen en investeren

Voorbeelden van klassieke bancaire beleggingen zijn de spaarrekening, de kasbon, een obligatie, een beleggingsfonds of een kapitaalsgarantiefonds.

Voorbeelden van investeringen zijn vastgoed, een onroerend goed verwerven. Of edelmetalen (denk aan goud, zilver of platinum), of kunst, oldtimers en whisky. Waarom niet investeren in flessen zeldzame single malt whisky.

Financiële activa – fysieke activa

Dus beleggen is eerder het passief stoppen van geld in een product van een bank: je verwerft een financieel actief, ook wel waardepapieren genoemd. In het geval van investeren gaat het over het actief verwerven van iets fysiek.

De vraag is dus niet beleggen OF investeren, het is niet het ene OF het andere. Neen, het is het ene EN het andere, beleggen EN investeren. Beleggen en investeren vullen mekaar aan, ze zijn complementair.

There was an issue loading your exit LeadBox™. Please check plugin settings.