Page content

Beleggers willen meer tastbare activa

Beleggers willen meer tastbare activa

Sterk toegenomen interesse in ‘real assets’

Sinds de financiële crisis van 2008 zijn steeds meer beleggers zich bewust van het belang van een goede spreiding over financiële beleggingen (bij de bank) en fysieke investeringen (in vastgoed, goud of whisky bijvoorbeeld).

Klassieke ‘papieren’ beleggingen aanvullen met tastbare activa die ‘echt’ zijn biedt heel wat voordelen…

‘Real assets’ noemen de Engelsen het, ‘echte’ activa. Daarmee maken ze duidelijk een onderscheid met traditionele beleggingen uit de financiële wereld, vaak ‘waardepapieren’ genoemd. Een andere term die men in de internationale pers terugvindt is ‘tangible assets’ oftewel ‘tastbare activa’.

Bekende voorbeelden van ‘echte’ activa zijn vastgoed, landbouwgrond, juwelen, edelmetalen en kunst. Zoals alles in het leven hebben ook deze investeringen voor- en nadelen.

Bescherming door diversificatie

De belangrijkste voordelen zijn de zgn. ‘decorrelatie’ en ‘inflatie-bescherming’. De waarde van vastgoed, kunst en zeldzame whisky fluctueert niet mee met de ups en downs van de financiële markten. Om deze reden zorgen ze voor een stabiel tegengewicht voor iedereen die belegd is in aandelen en obligaties. Een vermogen dat is samengesteld uit financiële én fysieke activa is solider en houdt beter stand in tijden van financiële turbulentie.

Waarde wordt niet dagelijks gepubliceerd

Nadelen zijn dan weer de lagere ‘liquiditeit’ en de minder frequente waardebepaling. Wie een huis of een stuk grond te koop aanbiedt moet meestal even geduld hebben vooraleer een koper is gevonden. Ook een schilderij en een vat whisky veranderen niet met een simpele druk op de knop van eigenaar. Aandelen hebben het voordeel dat ze tijdens de handelsuren op elk ogenblik van eigenaar kunnen veranderen en ook doorlopend gewaardeerd worden.

There was an issue loading your exit LeadBox™. Please check plugin settings.

Comment Section

0 reacties op “Beleggers willen meer tastbare activa

Plaats een reactie


*